Home » Business » VIKI - Kỷ Lục Số
VIKI - Kỷ Lục Số Apk

VIKI - Kỷ Lục Số 1.2.2 APKs

  • Version: 1.2.2
  • File size: 28.01MB
  • Requires: Android 4.0+
  • Package Name: vn.kylucso.viki
  • Developer: VIETKINGS DIGITAL - Kỷ Lục Số
  • Updated: November 26, 2023
  • Price: Free
  • Rate 4.50 stars – based on 10 reviews
What's new

Tối ưu hiệu năng bản đồ, sửa một số lỗi.

The description of VIKI - Kỷ Lục Số

Here, we provide the VIKI - Kỷ Lục Số 1.2.2 APKs file for Android 4.0 and above. The VIKI - Kỷ Lục Số app is listed in the Business category on the app store. This is the latest and greatest version of VIKI - Kỷ Lục Số (vn.kylucso.viki). It's easy to download and install on your mobile phone. Download the app using your favorite browser and click 'install' to install it. Don't forget to allow installation of apps from unknown sources. We provide direct download links with high download speed. Please note that we only share the original, free, and pure APK installer for VIKI - Kỷ Lục Số 1.2.2 APKs without any modifications.

All apps and games here are for home or personal use only. If any APK download violates your copyright, please contact us. VIKI - Kỷ Lục Số is the property and trademark of the developer VIETKINGS DIGITAL - Kỷ Lục Số. You can visit the VIETKINGS DIGITAL - Kỷ Lục Số website to learn more about the company/developer who developed this game.

All versions of this game APK are available with us: 1.2.2, 1.1.0. You can also download the VIKI - Kỷ Lục Số APK and run it using popular Android emulators

Để phát triển và mở rộng các giá trị Kỷ lục Việt Nam trên nền tảng số, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings đã kết hợp cùng các đơn vị liên quan để triển khai nhiều dự án số như:

- Hệ thiên cầu kỷ lục Sphere 6,
- Ngân hàng thành tựu Kỷ lục - GAB,
- Kỷ lục số.

Trên hành trình này App ViKi dưới sự chỉ đạo của Viện Kỷ lục Việt Nam sẽ kết nối với các đơn vị trong cả nước nhằm tìm kiếm, hỗ trợ và xây dựng các giá trị kỷ lục mới bằng công nghệ số hiện đại.

Các giá trị Kỷ lục số không bị giới hạn bởi không gian, thời gian sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao tính sáng tạo của con người và quảng bá các giá trị đặc biệt của địa phương.